Szabó Attila

Szabó Attila
Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, Kecskeméti Kutató Állomás
mb. intézetigazgató, tudományos munkatárs
6000 Kecskemét, Katona Zsigmond u. 5.
Mobil: +36 704918936
Fax: +36 76501431
E-mail: szabo.attila[kukac]szbki.naik.hu

Publikációs lista

 

Cikk, könyvrészlet és -fejezet, tanulmány, kutatási jelentés

 1. Szegényné Szécsi E., Elek Gy., Adorján T., Szabó A. (1993): Magyar borok leendő külföldi szakemberek szemével Magyar Szőlő- és Borgazdaság, Budapest, 3.(2.) 10-13. p.
   
 2. Szabó A. (1993): Trois éléments du secteur viti-vinicoles hongrois et leurs liaisons
  Mémoire, O.I.V., Paris, 70 pp.
   
 3. Botos E. P., Szabó A., Adorján T. (1994): A nemzetközi alkoholfogyasztás szerkezetének változása
  Magyar Szőlő- és Borgazdaság, Budapest, 4.(2.) 11-13. p. 
   
 4. Botos E. P., Szabó A., Szayly A., Tavi E. K., Povázsay K. (1994): A BENELUX államok borpiacának feltárása a magyar borok értékesítési lehetőségei szempontjából (Tanulmány)
  Kopconsult Kft., Budapest, 124 pp.
   
 5. Botos, E. P., Szabó, A., Erdősi M. (1995): La produzione ed il mercato del vino in Ungheria
  L’Agroalimentare Vitivinicolo, Roma, 2.(3.) 18-22. p. 
   
 6. Botos E. P., Szabó A. et al. (1995): A magyar borok származás- és eredetvédelmét biztosító rendszer kialakítása a teljes borvertikumra I-II.
  KÉE SzBKI, Kecskemét, 727 pp.
   
 7. Botos E. P., Szabó A. (1996): A magyar borpiac és lehetséges fejlődése (Tanulmány)
  FM SzBKI, Kecskemét, 94 pp.
   
 8. Botos E. P., Szabó A. et al. (1996): Versenyképes bor (Jegyzet)
  FM SzBKI, Kecskemét, 147 pp.
   
 9. Szabó A., Botos E. (1997): A borpiac és a borfogyasztási szokások néhány jellemzője Magyarországon
  Élelmezési Ipar, Budapest, LI. (11.) 328-332. p.
   
 10. Szabó A., Marcinkó F. (1997): Eredetvédelmi fejlesztések a Tokaj-hegyaljai borvidéken Borászati Füzetek, Budapest (4.) 3-8. p.
   
 11. Botos E. P., Szabó A. (1998): A magyar borok származás- és eredetvédelmét biztosító rendszer kialakítása a teljes borvertikumra (Balogh I. szerk.: A szőlőtermesztés helyzete és kilátásai)
  MTA Agrártudományok Osztálya, Budapest, 91-125. p.
   
 12. Botos E. P., Szabó A. (1999): Az asztali borok és szabályozásuk a magyar szőlő- és borszektorban az EU integráció tükrében (Tanulmány)
  FVM SzBKI, Kecskemét, 75 pp.
   
 13. Szabó A., Botos E. P., Szenteleki K. (2000): A szőlőkataszteri felvételezések az EU harmonizáció keretében Borászati Füzetek, Budapest, 2000/5, 1-10 p.
   
 14. Mikulás I., Kunszeri M., Kuzniarski V.-né, Szabó A., Szenteleki K. (2001): A minőségi borszabályozás a gyakorlatban
  Borászati Füzetek 2001/1, 32-35. p.
   
 15. Botos, E. P., Szabó A., Májer J., Gál L., Horn E., Lakner Z., Szabó T., Horváth Cs. szerk. (2001): A magyar borgazdaság helyzete és felkészülése az EU csatlakozás várható hatásaira (Hatástanulmány)
  FVM SzBKI Kecskemét, 79. p.
   
 16. Botos E. P., Szabó A. (2002): A magyar szőlő és borszektor fejlesztési irányai (Tanulmány)
  EGERVIN, Eger 87 pp.
   
 17. Botos, E. P., Szabó, (2002): The Development of Origin Control in the Hungarian Grape and Wine Sector
  Hungarian Agricultural Research, March 2002, Vol. 11. No. 1., 9-12. p.
   
 18. Botos E. P., Szabó A., Lakatos A., Fórián Z., Pakainé Kovacsics J., Taschner T. (2003): A Győr-Sopron-Moson megyei borvidékek stratégiája (Tanulmány)     
  FVM SzBKI, Kecskemét, 118 pp.
   
 19. Botos E. P., Szabó A., Adorján T. (2003): A Duna borrégió stratégiája (Tanulmány)
  FVM SzBKI, Kecskemét, 77 pp.
   
 20. Botos E. P., Hajdú E., Szabó A., Müller I. (2003): Hungarikumok a szőlő- és borágazatban (Nyéki J. és Papp J. szerk.: Kertészeti hungarikumok)
  MTA Társadalomkutató Központ Budapest 141-219 p.
   
 21. Botos E. P., Szabó A., Adorján T., Dósa S. (2003): A Bükkaljai borvidék stratégiája (Tanulmány)
  FVM SzBKI, Kecskemét, 68 pp.
   
 22. Botos E. P., Szabó A. (2003): A Villányi borvidék eredetvédelmi rendszerének fejlesztése (Tanulmány)
  FVM SzBKI, Kecskemét, 12 p.
   
 23. Oszoli Á., Molnár E., Szabó A., Botos E. P. (2003): Borfogyasztási szokások Magyarországon (Tanulmány)
  AMC Kht. - OszKő Bt. - FVM SzBKI Kecskemét, 162 pp.
   
 24. Szabó A., Kozma P., Májer J., Horváth B., Csikászné Krizsics A., Lakatos A. (2004): A magyar borvidékek komplex stratégiai programjainak megalapozása (Tanulmány)
  FVM SzBKI Kecskemét - Eger - Badacsony
   
 25. Botos E. P., Hajdu E., Kerényi Z., Szabó A., (2005): Korszerű szőlészeti és borászati ismeretek FVM Szakmai Szaktanácsadási Központ Hálózat, Szaktanácsadási füzetek
  FVM SzBKI Kecskemét, 87 pp.
   
 26. Szabó A., Adorján T. (2005): A szőlő- és bortermelés főbb technológiai változatai Ráfordítás- és költségszámítások FVM Szakmai Szaktanácsadási Központ Hálózat, Szaktanácsadási füzetek
  FVM SzBKI Kecskemét, 30 pp.
   
 27. Szabó A., Adorján T., Gonda J., Hajdu E. (2009): Mustfogyasztási és -vásárlási szokások fiatal fogyasztók körében Borászati füzetek, Budapest, 19. (2.), 1-6. p.
   

b. Előadások, konferenciák (írásos és elektronikus összefoglalók)

 

 1. Szabó A. (1993): Quelques caractèristiques de la consommation de vin en Hongrie AUIV kurzus, Kecskemét, 1993. május 5., 11 pp.
   
 2. Szabó A. (1994): A világ szőlő- és bortermelése, a borpiacok és a borfogyasztás főbb jellemzői
  KÉE Kertészeti Főiskolai Kar, Kecskemét, 1994. február 11., 22 pp.
   
 3. Szabó A. (1994): Éléments importants de la consommation de vin en Hongrie AUIV kurzus, Kecskemét, 1994. május 3., 8 pp.
   
 4. Szabó A., Szegényné Szécsi E. (1994): A bormarketing néhány aktuális kérdése Magyarországon
  KÉE Kertészeti Főiskolai Kar, Kecskemét, 1994. május 17., 13 pp.
   
 5. Szabó A. (1995): La consommation des vins et des autres boissons alcoolisées en Hongrie 
  AUIV kurzus, Kecskemét, 1995. május 1., 9 pp.
   
 6. Szabó A. (1995): Étude du marché des pays du Bénélux pour comte des vins hongrois
  AUIV kurzus, Kecskemét, 1995. május 2., 15 pp.
   
 7. Szabó A., Keresztes J., Botos E., Csipkó S. (1995): Termékek, bormegnevezések és mikrorégiók az eredetvédelem tükrében az alföldi borvidékeken Alföldi Szőlő-Bor Konferencia, Kecskemét, 1995. augusztus 29., 7 pp.
   
 8. Szabó A., Botos E. (1996): A származás és eredetvédelem helyzete és időszerű feladatai
  Országos szőlész-borász tanfolyam, Balatonfüred, 1996. február 6., 18 pp.
   
 9. Szabó A. (1996): A védett eredetű borok piaci fogadtatása Magyarországon V. Agrárökonómiai Tudományos Napok, Gyöngyös, 1996. március 26., 7 pp.
   
 10. Szabó A. (1996): A nemzetközi borpiac és -fogyasztás aktuális helyzete KÉE Kertészeti Főiskolai Kar, Kecskemét, 1996. május 21., 20 pp.
   
 11. Botos E., Szabó A. (1996): A magyar borpiac és lehetséges fejlődése KÉE, Budapest, 1996. június 20., 20 pp.
   
 12. Szabó A., Botos E. (1996): A magyar szőlő- és borszektor intézményi és szabályozási rendszere nemzetközi összehasonlításban
  Lippay János Tudományos Ülésszak, KÉE, Budapest, 1996. október 17-18., 11 pp.
   
 13. Szabó A. (1996): A borpiac és a borfogyasztási szokások jellemzői Magyarországon
  Vas Károly Tudományos Ülésszak, KÉE, Budapest, 1996. november 21-22., 9 pp.
   
 14. Szabó A. (1997): Le marché et la consommation des vins et boissons alcoolisées en Hongrie
  AUIV kurzus, Kecskemét, 1997. február 24., 9 pp.
   
 15. Szabó A. (1997): Le marché des pays de Bélnélux pour les vins hongrois AUIV kurzus, Kecskemét, 1997. február 26., 13 pp.
   
 16. Szabó A. (1997): Az eredetvédelem gyakorlata Magyarországon és az Európai Unióban
  "Versenyképes bor" PHARE továbbképzés, Szekszárd, 1997. június 16., 14 pp.
   
 17. Botos E., Szabó A. (1997): Hazai és nemzetközi borpiaci ismeretek
  "Versenyképes bor" PHARE továbbképzés, Szekszárd, 1997. június 17., 17 pp.
   
 18. Szabó A. (1997): A szőlő-bor ágazat nemzetközi intézményrendszere "Versenyképes bor" PHARE továbbképzés, Szekszárd, 1997. június 17., 5 pp.
   
 19. Szabó A., Botos E. P. (1997): Az eredetvédelem hagyománya és szerepe a privatizáció után a magyar borgazdaságban
  Európai Borvárosok Találkozója, Sopron, 1997. december 5., 12 pp.
   
 20. Botos E. P., Szabó A. (1998): A nemzetközi integráció legfontosabb gazdaságpolitikai kérdései a magyar szőlő- és borgazdaságban, különös tekintettel az Európai Unióra
  MTA-AMB XXII. Kutatási és fejlesztési Tanácskozás GATE, Gödöllő, 1998. január 20-21., 9 pp.
   
 21. Szabó A. (1998): A szőlészet és borászat jelene a világban és Magyarországon Tokajhegyaljai borvidék Hegyközségi Tanácsa, Tarcal, 1998. január 29., 15 pp.
   
 22. Szabó A. (1998): Portugália szőlő- és borgazdasága
  Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1998. március 26., 18 pp.
   
 23. Szabó A., Botos E. P. (1998): A magyar borfogyasztási vizsgálatok legújabb eredményei
  Lippay János és Vass Károly Nemzetközi Tudományos Ülésszak, KÉE, Budapest, 1998. szeptember 17., 7 pp.
   
 24. Botos, E. P., Szabó, (1999): Economic impact of market globalisation on scale of economics in the wine sector
  XXIV. Weltkongress für Rebe und Wein und 79. O.I.V.-General Versammlung, Mainz, 5-9, Juli 1999, Proceedings 329-338 p.
   
 25. Botos E. P., Szabó A. (1999): A bor minősége, a minőségi bor a nemzetközi borpiac ítélete szerint
  XLI. Georgikon Napok, Keszthely, 1999. szeptember 23-24., 9 pp.
   
 26. Botos E. P., Szabó A. (1999): Az eredetvédelem fejlődése a magyar szőlő- és borszektorban
  Nyitott Szakképzésért Alapítvány - Hegyközségek Nemzeti Tanácsa Gyula, 1999. november 18. és Mátrafüred, 1999. december 10., 10 pp.
   
 27. Botos E. P., Szabó A. (2000): A magyar borgazdaság versenyképessége, borvidéki stratégiák
  XXII. Országos szőlész-borász továbbképző tanfolyam Balatonfüred, 2000. február 3., 15 pp.
   
 28. Szabó A. (2000): La consommation et les caneaux de distribution des vins hongrois
  AUIV kurzus, Kecskemét, 2000. február 14., 12 pp.
   
 29. Botos E. P., Szabó A., Szenteleki K. (2000): Quelques aspect des conditions de production et du produit de la récolte dans les régions viticoles hongroises The Seventh International Conference of Oenometrics   Rheims, France, 11-13 may 2000, 7 pp.
   
 30. Szabó A., Botos E. P. (2000): A szőlőkataszteri felvételezések tapasztalatai Magyarországon az EU-harmonizáció keretében
  73. OMÉK, Fiatal Agrárkutatók Fóruma, Budapest, 2000. szeptember 5., 9 pp.
   
 31. Szenteleki, K., Botos E. P., Szabó A. (2001): Utilisation des Systèmes
  Informatiques Géographiques (GIS) pour le cadastre viticole en Hongrie
  The Eight International Conference of Oenometrics
  St. Helena (Napa Valley, California), USA, 21-22 mai 2001, 6 pp.
   
 32. Szabó A., Botos E. P. (2001): A szőlőkataszteri felvételezések tapasztalatai Magyarországon 
  XLIII. Georgikon Napok, Keszthely, 2001. szeptember 20-21., 17 pp., Proceedings (I.) 529-532 p.

 

 1. Szabó A. (2002): La consommation et les caneaux de distribution du vin en Hongrie
  AUIV kurzus, Kecskemét, 2002. március 11., 10 pp.
   
 2. Szabó A., Botos E. P., Szenteleki, K. (2002): Cadastrages viticoles en hongrie Proceedings Of The Ninth International Conference of Oenometrics, Oenometrie IX Montpellier, France, 31 mai-1 juin 2002, 16 pp.
   
 3. Szabó A. (2002): A borturizmus szervezése Magyarországon
  „Borút és borturizmus a Duna borrégióban”
  Ceremónia Bor- és Rendezvényház, Kecskemét, 2002. augusztus 29., 10 pp.
   
 4. Szabó A., Botos E. P., Adorján T. (2002): Hány borvidék legyen Magyarországon?
   XLIV. Georgikon Napok, Keszthely, 2002. szeptember 26-27., Proceedings 11 pp.
   
 5. Szabó A., Cseh G. (2002): Fogyasztói orientációk, kereskedelmi trendek a XXI. század fordulóján
  III. Magyarországi Bormarketing Konferencia, Sopron, 2002. december 5-6., 8 pp.
   
 6. Szabó A. (2003): Valorisation des terroirs viticoles en Hongrie Master International VINTAGE, Module: Terroirs viticoles européens    ESA, Angers, le 23 janvier 2003, 59 pp.
   
 7. Szabó A., Botos E. P., Szenteleki, K. (2003): Augmentation du potentiel de marché du secteur viti-vinicole hongrois: modélisation de la transformation de la structure de l'encépagement
  Colloque Oenometrie X - VDQS Conference, 23-24 mai 2003, SzIE, Budapest,    Proceedings CD, 11 pp.
   
 8. Szabó A., Botos E. P., (2003): A magyar szőlő- és borgazdaság stratégiai programjai
  "XLV. Georgikon Napok”, Keszthely, 2003. szeptember 25-26., Proceedings, 15 pp.
   
 9. Martinovich L., Szenteleki K., Szabó A., Winkler P. (2003): A szőlő ültetvényregiszter térinformatikai hátterének fejlesztése Magyarországon XLV. Georgikon Napok,
  Keszthely, 2003. szeptember 25-26., Proceedings, 90 p.
   
 10. Martinovich L., Szenteleki K., Botos E. P., Szabó A., Urbán A., Winkler P. (2003): Az agroökológiai potenciál térinformatikai alapú optimalizálása a szőlő-bor ágazatban
  Lippay János - Ormos Imre - Vas Károly Tudományos Ülésszak
  BKÁE Budapest, 2003. november 6-7., Összefoglalók. 48-49. p. 
   
 11. Szabó A., Botos E. P., (2003): A borvidéki szerkezet átalakulásának kérdései           
  Magyarországon: borvidék és/vagy borrégió?
  Lippay Károly-Ormos Imre-Vas Károly Tudományos Ülésszak
  BKÁE Budapest, 2003. november 6-7., 20 pp., Összefoglalók 538-539 p.
   
 12. Szabó A., Botos E. P., (2003): Borvidéki stratégiák Magyarországon „Vinoforum” IV. Magyarországi Bormarketing Konferencia    Sopron, 2003. december 4-6., 18 pp.
   
 13. Szabó A. (2004): Valorisation des terroirs viticoles en Hongrie Master International VINTAGE, Terroirs viticoles européens    ESA, Angers, le 27 avril 2004, 62 pp.
   
 14. Szabó, A., Martinovich L., Botos, E. P., Szenteleki, K. (2004): Intégration du cadastre écologique de vignes au régistre de SIG du secteur viti-vinicole hongrois (VinGIS)
  Colloque Oenometrie XI - VDQS Conference 
  21-22 mai 2004, Université de Bourgogne, Dijon, 8 pp., Proceedings CD, 24 pp.
   
 15. Szabó A., Oszoli Á., Botos E. P. (2004): Borfogyasztási szokások
  Magyarországon - Üzenetek a fogyasztónak
  „XLVI. Georgikon Napok”, Keszthely, 2004. szeptember 16-17., 17 pp.
   
 16. Szabó A., Botos E. P., (2004): Az ágazat alkalmazkodási feladatai - a nemzeti bormarketing program
  XXVII. Szőlő-bor Konferencia, Csongrád, 2004. október 27., 20 pp.
   
 17. Szabó A., (2005): A borpiac értékesítési csatornái Magyarországon
  XXVII. Országos Szőlész-Borász Tanfolyam, Balatonfüred, 2005. február 3., 9 pp.
   
 18. Szenteleki K., Martinovich L., Mishiro M., Urbán A., Horváth Cs., Botos E. P., Szabó A. (2005): Az EU konform szőlőültetvény kataszter adatbázisának és térinformatikai hátterének fejlesztése
  Agrárinformatika 2005, Debrecen 2005. augusztus 23., 6 pp.
   
 19. Szabó A., (2005): A borpiac elosztási csatornái Magyarországon
  74. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás, Agrárkutatás 2005  
  Budapest, 2005. szeptember 1., 10 pp.
   
 20. Szabó A., Botos E. P., (2005): A borpiac értékesítési csatornáinak fejlődése Magyarországon
   „XLVII. Georgikon Napok”, Keszthely, 2005. szeptember 30., 10 pp.
   
 21. Szabó A., Botos E. P., Adorján T. (2005): Egy borvidék felemelkedésének lehetősége - Egy csongrádi borászat esettanulmánya
  Lippay János - Ormos Imre - Vas Károly Tudományos Ülésszak Corvinus Egyetem, Budapest, 2005. október 20., 15 pp.
   
 22. Szabó A. (2006): A magyar borpiac kitörési lehetőségei piackutatások alapján VII. Szőlészeti és Borászati Konferencia, Eger, 2006. január 27., 29 pp.
   
 23. Szabó, A., Botos, E. P. (2007): Changements de structure dans le secteur vitivinicole Hongrois dans les 15 années passées, conséquences de la privatisation et l'intégration
  XXXème Congrès Mondial de l'OIV, Budapest 11-16 juin 2007, Proceeding CD 17 p.
   
 24. Martinovich, L., Katona, Z., Szenteleki, K., Botos, E. P., Szabó, A., Horváth, Cs. (2007): Updating the evaluation of Hungarian wine producing fields using a national GIS register (VINGIS). XXX. World Congress of Vine and Wine 5th General Assembly of the O.I.V. Budapest (Hungary) from 10 to 16 June 2007. Section 1.1.A. Presentation poster 1/10. Proceeding CD, 6 p.
   
 25. Szenteleki K., Botos E. P., Szabó A., Horváth Cs., Martinovich L., Katona Z. (2007): Definition of the ecological facilities, ecological indicators and quality of products in the Hungarian vine and wine sector using updated GIS databases
   EFITA, Glasgow Caledonian University, Glasgow, Scotland, 2-5 July 2007, 7 p.
   
 26. Szabó A., Botos E. P. (2007): A magyar szőlő-borszektor szerkezeti átalakulása az elmúlt 15 évben, a privatizáció és az EU-integráció hatásai
  XLIX. Georgikon Napok, Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar    Keszthely, 2007. szeptember 21., 18 p.
   
 27. Szenteleki K., Botos E. P., Horváth Cs., Katona Z., Martinovich L., Szabó A. (2007): A termőhelyi potenciál és a termés minősége közti kapcsolat vizsgálata a szőlő-bor ágazatban
   XLIX. Georgikon Napok, Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar   Keszthely, 2007. szeptember 21.
   
 28. Martinovich L., Katona Z., Szenteleki K., Szabó A., Horváth Cs., Molnár A., Molnár E.A., Mikesy G., Olasz A., Gunawan M., Kulcsár A. (2007): A szőlőültetvények országos térinformatikai rendszerének (VINGIS) szerepe az eredetvédelem és a minőségi termelés elősegítésében
  Lippay János - Ormos Imre - Vas Károly Tudományos Ülésszak, 2007. november 78. Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar, Összefoglalók - Kertészettudomány, 258-259 p.
   
 29. Martinovich L., Katona Z., Szenteleki K., Szabó A., Horváth Cs., Molnár A., Molnár E.A., Mikesy G., Olasz A., Gunawan M., Kulcsár A. (2007): A szőlőültetvények országos térinformatikai rendszerének (VINGIS) szerepe az eredetvédelem és a minőségi termelés elősegítésében
  In: Lőrincz A., ifj. Bodor P.: Beszámoló a „Lippay János - Ormos Imre - Vas Károly” nemzetközi tudományos ülésszak szőlészettudományi szekciójának munkájából, I. rész 
  Borászati Füzetek, Budapest, 2007. XVII. évfolyam 6. szám, Kutatás 2-3. p.
   
 30. Botos E. P., Szabó A., Szenteleki K. (2008): A magyar borszektor modellje, gyakorlati kérdései
  IX. Magyarországi Bormarketing Konferencia Sopron, 2008. december 5., 25 p.
   
 31. Szenteleki K., Botos E. P., Szabó A., Ladányi M. (2009): Hungarian simulation model of wine sector and wine market
  CIGR Symposium, Rosario, Argentina, 2009. 09. 1-4., Proceedings
   
 32. Szabó A., Kerényi Z. (2010): A Duna Borrégió és a Kunsági borvidék eredetvédelmi rendszere
  Szőlészeti és borászati konferencia 2010, Lakitelek, 2010. január 27., 21 p. 
   
 33. Szabó A. (2011): A Duna Borrégió és borvidékeinek eredetvédelmi rendszere XII. Szőlészeti, Borászati és Bormarketing Konferencia Lakitelek, 2011. február 15., 24 p.
   
 34. Szabó A. (2011): Homoki szőlő- és bortermelés: kihívások és lehetőségek "VIII. Alföldi kenyér, szőlő és bor konferencia" Kecskemét, 2011. augusztus 23., 21 p.
   
 35. Hajdu E., Kerényi Z., Szabó A., Borbásné Saskői É. (2011): Nemesített borszőlőfajták/klónok termesztési és borászati jelentősége a Duna-menti borvidékeken
  "A Duna-menti régiók szőlőfajtái" (HUSRB/0901/214/123 IPA-projekt) Palics, (Szerbia-Vajdaság) 2011. november 16., 15 p.  
   
 36. Szabó A., Kerényi Z. (2011): Winevironment: ökoinnovatív módszerek és technológiák a szőlőtermesztésben és a borászatban
  XIII. Szőlészeti - Borászati Konferencia Eger, 2012. január 19., 15 p.
   
 37. Szabó A., Kerényi Z. (2012): Környezettudatos borászat (A Winenvironment ökoinnovációs projekt - ECO-Innovation ECO/08/239045)
  XIII. Szőlészeti, Borászati és Marketing Konferencia        
  Lakitelek, 2012. február 23., 24 p.
   
 38. Szabó A. (2014): A termőhely ökológiai vizsgálata - Tapasztalatok a szőlő termőhelyi kataszterének módosításaival kapcsolatban
  XIV. Szőlészeti, Borászati és Marketing Konferencia       
  Lakitelek, 2014. január 29., 19 p.
   
 39. Szabó A., Keresztes J. (2015): A Duna Borrégió stratégiai kérdései XV. Szőlészeti, Borászati és Marketing Konferencia Lakitelek, 2015. január 29., 21 p.
   
 40. Szabó A., Pernesz Gy. (2015):A szőlő termőhelyi katasztere és fejlesztési lehetőségei
  XVI. Szőlészeti és Borászati Konferencia Eger, 2015. január 22., 31 p.
   
 41. Katona Z., Pernesz Gy., Szabó A. (2015): A hazai szőlőterületek változásainak jellemzése a geo-ökopotenciál alapján
  I. Szőlőtermesztési és Borászati Tudományos Konferencia MTA,
  Budapest, 2015. június 30., 44 p.
   
 42. Szabó A., Keresztes J. (2015): A Dél-alföldi szőlőtermesztés jelenére és múltjára épülő stratégia
  A Dél-alföldi régió kertészetének múltja, jelen és jövője (Magyar Tudomány Napja), Kecskemét, 2015. november 11., 18 p.
   
 43. Katona Z., Pernesz Gy., Szabó A. (2015): A magyar szőlőtermő területek változási tendenciáinak geo-ökopotenciál minősítése az EU-tagság első évtizedében Tudomány és Innováció a lokális és globális fejlődésért, Békéscsaba, 2015.
  november 19. 6 p. (Proceedings 45-50 p.)
   
 44. Szabó A., Keresztes J. (2016): A fajta szerepe a borvidéki stratégia és arculat kialakításában
  III. Generosa Szakmai Nap 2016, Kecskemét, 2016. május 10., 15 p.

 

 

Egyéb szakmai publikáció és előadás                                                             

 

 1. Szabó A. (1993): A szőlő és bor nemzetközi egyeteme                                                                
  Magyar Szőlő- és Borgazdaság, Budapest, 3.(2.) 7-9. pp.
   
 2. Szabó A., Botos E. (1994): A hegyközségek Magyarországon Népszabadság, Budapest, 1994. október 28., 18. p. 

 

 1. Szabó A. (1995): Az AUIV hallgatóinak programja 1995-ben Magyarországon Magyar Szőlő- és Borgazdaság, Budapest, 5.(3.) 25-26. pp.
   
 2. Szabó A. (1999): Az Alföld szerepe a bor harmonizációban - Az Alföld fejlesztésének lehetőségei a kertészetben
  Tavaszköszöntő virágfesztivál és agrárgazdasági kiállítás Kecel, 1999. május 28., 10 pp.
   
 3. Szabó A. (2000): A termőhelyi kataszter és felülvizsgálatának kérdései Tájékoztató a KSH 2000. évi tervezett szőlőkataszteri felvételezéséről Kunsági Borvidék hegybíróinak továbbképző tanfolyama Lakitelek, 2000. november 20-22., 19 pp.
   
 4. Szabó A. (2001): A bor elosztási csatornái: Borok a benzinkutaknál Bor és Piac, Budapest, (1) 18-22. p.
   
 5. Szabó A., Mosoni P. (2001): A bor elosztási csatornái: Bor az interneten Bor és Piac, Budapest, (2.) 24-28. p.
   
 6. Farkas Z., Szabó A. (2001): A bor elosztási csatornái: Borszaküzletek II. Bor és Piac, Budapest (4.) 16-20. p.
   
 7. Szabó A. (2001): A Buena Vista Winery és Haraszty Ágoston története Bor és Piac, Budapest (4.) 28-33. p.
   
 8. Szabó A., Kerényi Z. (2001): A Carmel történet Bor és Piac, Budapest (5.) 42-47. p.
   
 9. Szabó A. (2001): A magyar bor elosztási csatornái: hiper- és szupermarketek Bor és Piac, Budapest (6.) 12-17. p.
   
 10. Szabó A. (2002): Bor és Piac I. Szimpózium
  Bor és Piac, Budapest (2.) 18-21. p.
   
 11. Szabó A., Kerényi Z. (2002): Egy arisztokrata a borok között: a portói Bor és Piac, Budapest (5.) 4-10. p.
   
 12. Szabó A., Kerényi Z. (2002): Hogyan készül a parafadugó? - A portugál parafaipar Bor és Piac, Budapest (6.) 8-14. p.
   
 13. Botos E. P., Szabó A. (2002): A borminőség gazdaságtana Bor és Piac, Budapest (6.) 44-48. p.   
   
 14. Szabó A. (2003): A borkereskedelem csatornái - A bor kiválasztásának szempontjai - Borkategóriák
  Borvilág Tanfolyam, Erdei Ferenc Művelődési Központ - Ceremónia Bor- és Rendezvényház
  Kecskemét, 2003. március 4., 15 pp.
   
 15. Szabó A., Lacka S.-né, Botos E. P., Pintér L. (2003): Szőlőültetvényeink állapota I. Bor és Piac, Budapest (2.) 8-14. p.
   
 16. Szabó A., Lacka S.-né, Botos E. P., Pintér L. (2003): Szőlőültetvényeink állapota II. Bor és Piac, Budapest (3.) 18-21 p.
   
 17. Szabó A. (2003): Királyi borok vidéke - Anjou és Saumur Bor és Piac, Budapest (4.) 12-15 p.
   
 18. Szabó A. (2004): Az EU-csatlakozás várható feladatai és hatásai az ágazatban Akasztó, 2004. február 27., 14 pp.
   
 19. Adorján T., Szabó A., (2004): A borszaküzletek változó világa Bor és Piac, Budapest (8-9.) 48-51 p.
   
 20. Szabó A. (2004): A magyar szőlő- és borgazdaság az EU-csatlakozás után Borbarátok Szegedi Társasága, Szeged, 2004. október 20., 19 pp.
   
 21. Szabó A. (2004): A magyar szőlő- és borgazdaság az EU-csatlakozás után
  „Az ágazat aktuális helyzete, gondjai és problémái”, Kiskőrös, 2004. november 3., 28 pp.
   
 22. Szabó A. (2004): Régiós gondolkodás a szőlő-bor ágazatban
  Szent János napi Borszentelő Horgoson, Horgos, 2004. december 27., 34 pp.
   
 23. Szabó A. (2005): A borpiac fejlődése
  „A kutatás-fejlesztés távlata a magyar szőlészetben és borászatban”
  Magyar Tudomány Ünnepe, FVM SzBKI Kecskemét, 2005. november 9., 12 pp.
   
 24. Szabó A. (2006): A 2005. év gazdasági értékelése az ágazatban Kiskőrös, 2006. január 17., Csongrád, 2006. január 24., Császártöltés,  január 25., 14 pp.
    
 25. Szabó A. (2006): A csemegeszőlő-termesztés ökonómiai aspektusai
  Csemegeszőlő-termesztési értekezlet, 
  FVM SzBKI Kecskemét, Kecskemét, 2006. február 10., 11 pp.
   
 26. Szabó A. (2006): A szőlő- és borszektor eredetvédelmi rendszere Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar Kecskemét, 2006. március 20., 30 pp.
   
 27. Szabó A., Adorján T. (2008): Bor és repülés Bor és Piac, Budapest (3.) 37-39 p.
   
 28. Adorján T., Szabó A. (2008): Kereskedelmi márkák a borpiacon            
  Bor és Piac, Budapest (9-10.) 16-19 p.
   
 29. Kerényi Z., Szabó A. (2008): Borok alternatív kiszerelési lehetőségei Bor és Piac, Budapest (5.), 12-15.
   
 30. Adorján T., Szabó A. (2009): A német export-import borpiac Bor-Kép, Budapest (1-2.) 34-37 p.
   
 31. Szabó A., Adorján T. (2009): Az ausztrál bortermelés és -piac helyzete Bor-Kép, Budapest (3.) 38-42 p.
   
 32. Kerényi Z., Botos E. P., Szabó A. (2009) Pinot noir - világpiaci verseny Bor-Kép, Budapest (3.) 30-37 p.
   
 33. Adorján T., Szabó A. (2009): Kanada - egy dinamikusan fejlődő borpiac az "Újvilágban"
  Bor-Kép, Budapest (4.) 44-47 p.
   
 34. Szabó A., Adorján T. (2009): Egy ígéretes lehetőség: a lengyel borpiac Bor-Kép, Budapest (5-6.) 42-45 p.
   
 35. Szabó A., Adorján T. (2009): Chile - egy újvilági hódító az Óvilágban Bor-Kép, Budapest (9-10.) 22-29 p.
   
 36. Szabó A., Adorján T. (2009): Japán - borkultúra és -minőség Bor-Kép, Budapest (11-12.) 22-27 p.
   
 37. Szabó A., Adorján T. (2010): A brit borpiac Bor-Kép, Budapest (3.) 38-42 p.
   
 38. Szabó A. (2010): Új földrajzi jelzők a Duna borrégióban DunaBor Magazin, Kecskemét, (4), 8-12 p.
   
 39. Szabó A. (2010): Új földrajzi jelzők a Duna borrégióban
  DunaBor Magazin Évkönyv 2012, Kecskemét, 32-36 p. 

 

 

 

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.